Våldsbelastad skola förvandlades genom TM

Rektorn fick pris som årets mellandstadierektor i USA bland 30.000 kandidater

Visitacion secondary school i Kalifornien hade stora problem med våld och oro, och därmed mycket dåliga studieresultat.  Man införde Transcendental Meditation och inom ett halvår upphörde våld och kaos samtidigt som studieresultaten förbättrades.  Till följd av detta utsågs skolans rektor Jim Dierke till ”Årets skolledare 2007” bland 30.000 mellanstadierektorer i USA.

Se denna rörande och talande video:

http://www.youtube.com/watch?v=8G-UnzmbdUM

Inga sociala eller etiska regler hade införts på denna skola.  Den enda åtgärden var utövande av TM-tekniken i grupp två gånger dagligen.
_

“I could not believe teenagers could sit still for 10 minutes. Amazing”

Se denna kommentar av erfaren lärare vid skolan:

Kommentar av LTM

De markanta beteendeförbättringarna och de förbättrade skolresultaten kan hänföras till den bestående stressreduktion (p.g.a. ökad stresstolerans) och den förbättrade hjärnfunktion som påvisats i vetenskapliga studier.

Dessa resultat står i god överensstämmelse med forskningsresultat som ur olika synvinklar påvisat en stressreducerande och utvecklande effekt av TM, se t.ex. “Ökad stresstolerans.”

Markanta positiva effekter på ADHD – bidragande förklaring

En bidragande vetenskaplig förklaring till förvandlingen i denna skola kommer från forskaren Dr Sarina Grosswald som fann att TM:s medförde markant förbättring hos hyperaktiva barn med koncentrationssvårigheter (ADHD). Sådana barn brukar vara en viktig faktor i uppkomsten av den typ av problem som förelåg i skolan. Se video med Grosswald här.

One thought on “Våldsbelastad skola förvandlades genom TM

Leave a Reply to Homepage Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>