TV-läkaren Dr Oz om TM

USA:s mest populära TV-läkare, kärlkirurgen Mehmet Oz vid Columbia-universitetet, stödjer aktivt TM. Nedan uttalar han sig i ett TV-framträdande om en studie som fann att TM minskade kärlkomplikationer och kärlsjukdomsdödlighet med 50 %:

“Effekten av TM är överväldigande, otrolig. När man  kan minska dödligheten så mycket, inklusive minska icke-dödliga slaganfall och hjärtinfarkter  är det fråga om stor påverkan .”

I tidningen Huffington Post skrevs man om hans framträdande vid den gala som anordnades i december 2010 för att finansiera TM-kurser för krigsveteraner. Ett citat från talet:

“As a heart surgeon, I see the effects of stress on the heart. . . This meditation, we believe, can help a lot of people. It’s important to understand exactly how TM reduces stress and stress-related disorders.”

Källa: Blogg i tm.org 11 januari 2011

Comments are closed.