Tre länder inför Transcendenal Meditation i skolorna

Mycket goda erfarenheter av TM i latinamerikanska skolor sedan närmare femton år har lett till att bl.a. Brasilien, Ecuador, Guatemala och Paraguay har beslutat införa TM i hela skolsystemet.

Närmare 200.000 skolelever utövar redan TM i Latinamerika och utredningar har bekräftat forskningsresultaten som påvisat förbättrade relationer mellan lärare och elever, bättre inlärningsförmåga, bättre koncentrationsförmåga samt ökad intelligens och kreativitet.

Vad som imponerat särskilt på regeringarna i dessa länder är de praktiska skolresultaten:

Elever i TM-skolor har genomgående i olika länder hamnat i topposition vid nationella kunskapstest. Man har vunnit tävlingar på olika områden alltifrån matematik och teknik till teater och poesi i ovanligt hög omfattning.

Maharishiskolan i Fairfield, USA, har vunnit den internationella tävlingen “Destination Imagination” fyra gånger, medan ingen annan skola vunnit mer än en gång. Dessutom är man den enda skolan vars lag varje år varit bland de tio finalisterna. Denna tävling kräver att man på ett intelligent och kreativt sätt skall kunna tillämpa sina skolkunskaper för att lösa praktiska uppgifter, vilket ju är det främsta ändamålet med skolundervisning.

Likaså har man imponerats av att två kaotiska skolor med mycket våld, mobbning och oro vunnit åtråvärda priser på grund av den markanta förändring till det bättre som inträffade när TM infördes. Den ena var nedläggningshotad för att man inte såg någon lösning.

Priserna är en objektiv bekräftelse på att uttalade förändringar skett. Ändå var den enda åtgärden att utöva TM 10 min två gånger dagligen i skolan. Inga beteenderegler och inga förändrade rutiner i övrigt.

Samma resultat har uppnåtts i andra problembelastade skolor. Detta är orsaken till att filmskaparen David Lynch ägnar mycken tid åt att möjliggöra för fler barn att lära sig TM. Se David Lynch Foundation.

KOMMENTAR

Resultaten i skolorna, i synnerhet den dramatiska reduktionen av våld och oro är påtagliga belägg för att de vetenskapligt påvisade stressreducerande effekterna av TM inte bara är “snygga forskningssiffror” utan en påtaglig realitet. Varje pedagog vet hur svårt det är att påverka våldet, mobbningen och rastlösheten bland många ungdomar. Resultaten i skolorna visar att TM tillför en i praktiken fungerande möjlighet att snabbt och effektivt reducera den stress som ligger bakom problemen.

Comments are closed.