Medlemsanmälan

Syfte

Syftet med LTM är att informera om TM:s värde vid prevention och behandling av sjukdomar.

Över 500 svenska läkare har redan lärt sig TM och intresset växer i och med att allt fler fått klart för sig att de stresspreventiva och medicinska effekterna av TM är väldokumenterade och anmärkningsvärt goda. Vi vill bygga upp ett rikstäckande nätverk i syfte att bidra till en ökad användning av TM både bland sjukvårdspersonal av alla kategorier som bland patienter.

Medlemsavgift

Ingen avgift eller andra ekonomiska förpliktelser.


Vem kan bli medlem?

Ordinarie medlemmar

Legitimerade läkare och läkarstuderande

Associerade medlemmar

Annan sjukvårdpersonal – sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, logopeder etc.

Stödjande medlemmar

Övriga som vill stödja vår verksamhet ekonomiskt eller på annat sätt är välkomna som stödjande medlemmar.

Medlemskrav

Du skall ha lärt dig Transcendental Meditation.

Din insats

Även om du bara vill vara medlem för att få information om senaste nytt på TM området är du mycket välkommen. Även om du bara kan bidra t.ex. som referens på din ort är ditt medlemskap mycket värdefullt. Vi är angelägna om att ingen skall känna sig på något vis pressad att medverka aktivt, väl medvetna om den stora arbetsbörda de flesta kolleger har.

Vi kommer inte att lämna ut ditt namn eller andra uppgifter annat än om du tillåter det.

MEDLEMSANMÄLAN