LTM:s referensgrupp

Samtliga medlemmar i gruppen har utövat Transcendental Meditation (TM) under lång tid. Vi har även omfattande erfarenhet av TM:s kliniska effekter. Vi har också tagit del av TM-forskningen och finner att ingen annan mental teknik har blivit lika grundligt utforskad. Omfattande forskning har dokumenterat signifikanta effekter av Transcendental Meditation på stressrelaterade mått.

Med tanke på den idag problematiska “stressepidemin” anser vi det angeläget att man använder effektiva och väl dokumenterade metoder för att förebygga och behandla stress. Vi finner att TM torde inta en särställning som gör att metoden förtjänar en omfattande tillämpning.


Dr. Snaebjörn Arnljots, Specialist i invärtesmedicin och klinisk fysiologi. Pensionerad f.d. klinikchef i Klinisk fysiologi och överläkare i invärtes medicin. För närvarande privatpraktik inom cardiologi och invärtesmedicin.
Utövat TM sedan 1980.

Dr. Ulf Jansson, Specialist i Barnmedicin. Pensionerad f.d. överläkare inom öppenvård i Barnmedicin. Vimmerby.
Utövat TM sedan 1980.

Dr. Peter Lindvall, Specialist i Allmänmedicin. Göteborg.
Utövat TM sedan 1978.

Dr. Thomas Nordlund. Specialist i Allmänmedicin. Malmö.
Utövat TM sedan 1967.

Dr. Jaan Suurküla. Specialist i Invärtesmedicin (geritatrik) samt Företagshälsovård. Alingsås.
Utövat TM sedan 1971.

Är du intresserad av att bli medlem i LTM eller LTM:s referensgrupp? Anmäl dig då sidan Medlemsanmälan.