Länkar

Svenska:

Transcendental Meditation
Läs mer om Transcendental Meditation på den officiella svenska hemsidan

Stressfri skola
Läs om hur Transcendental Meditation hjälper skolelever världen över att förbättra sina prestationer och mycket mer.

Engelska:

Ask the Doctors
Amerikanska läkare svarar på frågor om Transcendental Meditation

TM.org – Health Benefits
Läs mer om TM:s effekter på hälsan på den amerikanska hemsidan.

TM for ADHD
Läs om erfarenheterna av TM vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Operation Warrior Wellness
Om erfarenheterna av TM:s effekter vid kroniskt Posttraumatiskt Syndrom.

Vi vill särskilt hänvisa till länkar om de omfattande erfarenheterna av TM i skolundervisningen. De bekräftar i praktiken de effekter av TM som förutsagts av TM-forskningen.

Ytterligare länkar: