Väsentlig förbättring av ADHD

Rastlöshet och uppmärksamhetsstörningar (ADHD) minskade markant med TM

I en amerikansk studie på mellanstadieelever med ADHD fann man påtagliga förbättringar redan efter 4 månaders TM-utövning, 10 min två gånger dagligen.

Jämfört med en kontrollgrupp i samma skola minskade stressnivån med 50%, ADHD-symptomen minskade påtagligt. Minne och koncentrationsförmåga förbättrades, och därmed förbättrades studieresultaten. Särskilt intressant är att samordningen av hjärnvågorna (EEG-koherens) uppvisade en markant förbättring. Diagrammet nedan illustrerar detta.

EEG-koherens efter 4 mån med TM

Förklaring av diagrammet: Cirklarna i diagrammet representerar huvudet sett uppifrån, och strecken representerar graden av samordning mellan olika delar av hjärnan. Ju fler och ju tjockare linjer, desto högre samordning. Uttrycken ”Theta”, ” Alpha”, ”Beta”, ”Gamma” nertill i figuren är beteckningen på olika hjärnvågsfrekvenser, vilka motsvarar olika hjärnfunk-tioner. Kontrollgruppen var elever vid samma skola som ei utövade TM.

Diagrammet visar att de som utövat TM utvecklat en markant koherens i alla hjärnvågsfrekvenser, vilket innebär en allsidig utveckling av hjärnans funktion. Kontrollgruppens EEG-koherens var oförändrat låg.

Något som gör att tekniken fungerar bra vid ADHD, är att den inte kräver någon som helst koncentration eller anspänning. Eleverna känner att de mår bättre, blir lugnare och mindre stressande. Därför blir de spontant motiverade att praktisera TM.

KOMMENTAR AV LTM

Idag är amfetamin, ett narkotikum, det enda medlet som används vid ADHD. Det kan visserligen medföra förbättring, men på senare år har man funnit att det kan medföra allvarliga biverkningar i form av mentala störningar och i en del fall besvärande hallucinationer. Framförallt är amfetamin inte ett botemedel utan endast en symptomdämpare.

En stor fördel med TM är att tekniken saknar skadliga biverkningar. Dessutom synes tekniken ha en läkande verkan.

Det föreligger en påtaglig överensstämmelse mellan ADHD-symptom och symptomen på hög stressnivå. Vid uttalad stress blir individen rastlös och orolig och har därmed svårt att koncentrera sig. Stress medför att hjärnbarken i framhjärnan hämmas vilket bland annat medför avsevärt försämrad intellektuell prestationsförmåga.

Denna studie synes bekräfta att stress spelar en betydligt större roll vid ADHD än man tidigare insett. TM har en väldokumenterad förmåga att effektivt sänka stressnivån. Det finns därför anledning att förvänta sig att TM i framtiden kommer att bli en nyckelmetod vid behandling av ADHD.

Studien bidrar även till att förklara varför TM nått enastående resultat i skolor med våld, rastlösa elever och svåra disciplinproblem som kan tillskrivas en hög andel elever med störningar av ADHD-karaktär.

Visitacion Valley Secondary School i USA, vars rektor Jim Dierke fick priset ”årets mellanstadierektor” (2007) på grund av den drastiska minskningen av våld, och disciplinproblem i skolan. Denna förändring inträffade inom mindre än ett halvt år sedan samtliga elever fått lära sig TM som utövades 10 min 2 ggr dagligen i skolan.

Inga beteenderegler eller andra åtgärder införs i samband med TM tillämpas i skolor. Erfarenheten har visat att det inte behövs.

Källa: Use of the Transcendental Meditation Technique to Reduce Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) by Reducing Stress and Anxiety: An Exploratory Study. Sarina J. Grosswald et al. 2009 (submitted to publication).