Korta notiser

I mån av tid kommer jag att skriva mer utförligt om dessa saker:

  1. Två TM-skolor prisbelönta för framgångsrik eliminering av våld, mobbning och oro. Belöningarna är en objektiv och oberoende bekräftelse på den drastiska förbättring som skedde i skolorna sedan man införde 10 min TM 2 ggr dagligen, inget annat. Ingen annan metod har haft tillnärmelsevis lika stora positiva effekter. Se dessa två YouTube videor: Skola blev lugn i Israel, Skola blev lugn i Kalifornien. Du finner fler videor om detta på Läkare för TM:s Youtube kanal.
  2. Ökad stresstolerans påvisat hos svenska stridsflygare. Flygvapnet har utvecklat ett känsligt och effektivt urvalstest för att upptäcka om man verkligen har förmåga att hålla huvudet kallt i svåra stress-situationer. Svag stresstolerans vållas av djupt sittande störningar. TM visade sig ha en effekt som motsvarar decennier av psykoterapi enligt flygvapnets expert på testet.
  3. 50% mindre kärlkomplikationer hos TM-utövare med kransartärsjukdom. I nio år efter det de lärt sig TM, följde man 100 personer som alla hade kransartärsjukdom. Frekvensen av hjärtinfarkt, stroke, och dödsfall var 50% lägre bland TM-utövarna än i kontrollgruppen. En annan studie fann att personer som hade högt blodtryck när de lärde sig TM, hade 23% lägre dödlighet under en 18 års-period jämfört med kontrollgrupp.
  4. Mobilisering av hjärnreserver. Diagrammet härintill visar att hjärnan reagerar på ett annat mer helhetsmässigt och effektivt sätt än normalt på yttre intryck. Man registrerade hjärnans reaktion på en elektrisk stöt mot ett finger. Normal aktiveras endast det område i hjärnan som registrerar impulsen. Vid TM reagerar även de områden som tolkar impulser. Detta visar att hjärnan börjar fungera på ett mer helhetsmässigt sätt genom TM.

Comments are closed.